Odbahňovanie a oprava rybničných objektov

Odbahňovanie rybníkov, najmä tých s neprietočnou vodou sa po určitej dobe stáva nevyhnutnosťou. Pri vysokej vrstve bahna dochádza k spomaleniu prevzdušnenia aktívneho bahna a taktiež ku spomaleniu uvoľňovania živín do vody.

Výstavba bezpečnostných prelivov, kamenných stien, vypúšťacích objektov

Pri realizácií našich projektov prichádzame do kontaktu s vodou, ktorá môže nie len pomáhať ale aj ničiť. Na zachovanie dlhodobých prietokových parametrov tokov realizujeme na brehoch a podľa potreby aj na spodnej časti toku opevnenie.

Rekultivácia skládok

Postup rekultivácie skládky prebieha po jej naplnení a po jej postupnom uzatvorení.

Regulácia tokov(čistenie a úprava)

Nie len s reguláciou, ale aj s čistením vodných tokov od koreňov, nánosov náletových drevín či iných nečistôt máme bohaté skúsenosti.

Práca s kráčajúcimi bagrami

Vďaka našej technike sme schopní pracovať na úprave vodných tokov, prehlbovaní korýt riek a iných terénov aj v tých najnedostupnejších podmienkach.

Recyklácia materiálov (drvenie kameniva a sute)

Ponúkame recykláciu stavebných odpadov, ktorá v súčasnosti patrí medzi moderné trendy v stavebníctve.