• Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok
 • Rekultivácia skládok

Postup rekultivácie skládky prebieha po jej naplnení a po jej postupnom uzatvorení.